Metode

Notatet herunder beskriver metoden, der ligger til grund for Økonomiministeriets opgørelser af forskelsbeløb og nettokompensationsgrader baseret på 2020-data.

Hent forskelsbeløbsmodellen - dokumentationsnotat.