Bred aftale om ny skattereform: Største lempelse af personskatterne i 10 år

14-12-2023
Nyhed

Regeringen har indgået en bred aftale med Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Nye Borgerlige om en ny skattereform. Med aftalen får det arbejdende Danmark over 10 mia. kroner mere i lommerne, og arbejdsudbuddet øges med 5.300 personer.

Økonomiminister Stephanie Lose præsenterer aftale om skattereform
Økonomiminister Stephanie Lose præsenterer aftalen om en ny skattereform.

Regeringen og aftalepartierne har i dag præsenteret en ny skattereform, som vil lette skatten for mere end 10 mia. kroner årligt. Lempelsen vil gavne ca. 3,3 mio. danskere, som er i arbejde. Det vil blandt andet ske ved en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget samt en halvering af topskatten for 280.000 danskere.

Regeringen er desuden blevet enige med aftalepartierne om et nyt beskæftigelsesfradrag til seniorer og en forhøjet seniorpræmie. Reformen vil gøre det mere attraktivt at arbejde og yde en ekstra indsats.

Økonomiminister Stephanie Lose siger:

Der er bred opbakning til at give et skulderklap til det arbejdende Danmark og anerkende den indsats, som mere end tre millioner danskere leverer, når de går på arbejde. Det er jeg rigtig glad for. For det skal endnu bedre kunne betale sig at gå på arbejde og yde en ekstra indsats. Skattereformen er både retfærdig og fornuftig. Vi sender over 10 mia. kroner mere i de arbejdende danskeres lommer, og vi leverer et væsentligt bidrag til arbejdsudbuddet på 5.300 fuldtidspersoner. Det er en god og ansvarlig reform, og jeg vil gerne takke aftalepartierne for at være med til at tage ansvar.

Med reformen vil personer, der ikke betaler topskat i dag, få en årlig skattelettelse på op til knap 3.000 kroner. Enlige forsørgere vil dog kunne få helt op til 8.000 kroner mere om året. Personer, der i dag betaler topskat, vil oveni dette kunne få en lempelse på op til 9.100 kroner. Af aftalen fremgår desuden, at der indføres en ekstra topskat for personer med en indkomst på over 2,5 mio. kroner om året.

Skattereformen vurderes at øge beskæftigelsen med 5.300 fuldtidspersoner i 2030. Af regeringsgrundlaget fremgik det, at regeringen ville afsætte 5 mia. kroner til en skattereform. Dagens aftale er dog endnu mere ambitiøs, idet der prioriteres yderligere 1,75 mia. kroner til skattereformen. Den samlede finansiering af reformen er således 6,75 mia. kroner.

Læs Aftale om Reform af personskat