Kommissorium for den grønne trepart er offentliggjort

20-12-2023
Nyhed

Regeringen er nu klar med kommissorium for den grønne trepart. Den grønne trepart skal understøtte dialog, samtænkning og økonomisk bæredygtig omstilling af fødevareerhvervet i Danmark. Samtidig har regeringen udpeget tidligere formand for Folketinget og minister, Henrik Dam Kristensen, som ekstern formand for den grønne trepart.

Treparten skal finde bredt funderede og langsigtede løsninger på landbrugssektorens klima- og naturudfordringer og komme med anbefalinger til, hvordan vi i Danmark bedst forvalter vores areal, natur og drikkevandsressourcer.

Treparten består ud over regeringen af Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening. Herudover deltager Concito i treparten som en særskilt videnspart.

Allerede til januar samles parterne første gang, og treparten skal konkludere senest juni 2024.

Økonomiminister Stephanie Lose siger:

”Det er godt, at vi kommer i gang i starten af det nye år, og jeg ser frem til at mødes med alle parterne. Vi står over for en stor og vigtig opgave med at udvikle og sikre endnu mere grøn omstilling i vores samfund.”

Den grønne trepart skal komme med anbefalinger og løsninger til en grøn omstilling af dansk landbrug, og omstillingen skal gennemføres på en måde, så Danmark fortsat har et konkurrencedygtigt fødevareerhverv med attraktive erhvervspotentialer og arbejdspladser i fremtiden.

Læs kommissoriet for den grønne trepart her

Samtidig har regeringen udpeget Henrik Dam Kristensen som ekstern formand for treparten. Hans rolle bliver at lede møderne i treparten, og han skal sikre fremdrift i arbejdet i treparten samt mediere drøftelserne mellem de forskellige parter i forummet.

Om valget af Henrik Dam Kristensen som ekstern formand for den grønne trepart siger økonomiminister Stephanie Lose:

”Jeg er rigtig glad for, at Henrik Dam Kristensen har takket ja til opgaven med at lede og sikre fremdrift i arbejdet i den grønne trepart. Henrik nyder bred anerkendelse, og han er dygtig til at samarbejde.”

Ekstern formand for grøn trepart Henrik Dam Kristensen siger:

”Jeg er glad for at påtage mig rollen som ekstern formand for grøn trepart og ser frem til at mødes med parterne, så vi sammen kan finde de bedste løsninger på en grøn omstilling af landbruget, samtidig med at vi udvikler dansk landbrug. Vi har en stærk dansk tradition for at sætte os sammen og finde gode svar på svære spørgsmål, når der er behov for det. Det er ikke nogen nem opgave, men jeg håber og tror på, at det kan lykkes.”

Cv for Henrik Dam Kristensen

  • Folketingets formand, 21. juni 2019 – 1. november 2022.
  • Medlem af Folketingets Præsidium, 3. februar 2016 – 1. november 2022.
  • Beskæftigelsesminister, 10. oktober 2014 – 28. juni 2015.
  • Formand for Socialdemokratiets folketingsgruppe, 2013-2014.
  • Fødevareminister, 30. december 1996 – 23. februar 2000.
  • Landbrugs- og fiskeriminister, 27. september 1994 – 30. december 1996.