Økonomisk Redegørelse: Dansk økonomi står stærkt trods svære tider

17-05-2023
Nyhed

Dansk økonomi er på vej mod en blød landing. Inflationen er faldende, ledigheden er kun steget lidt, og der er en stigende tillid til økonomien. Beskæftigelsen ventes fortsat at være høj, og der vil være mangel på arbejdskraft i dele af både den private og den offentlige sektor i år og næste år. Det fremgår af den nye prognose i Økonomisk Redegørelse.

Fungerende økonomiminister Stephanie Lose ved fremlæggelsen af Økonomisk Redegørelse den 17. maj 2023
Fungerende økonomiminister Stephanie Lose ved fremlæggelsen af Økonomisk Redegørelse den 17. maj 2023.

Dansk økonomi står stærkt og har undgået en egentlig tilbagegang trods modvind fra høje renter og høj inflation i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Fremgang inden for medicinalindustrien har været med til at holde produktionen oppe i økonomien.

Husholdningerne har dog reageret på prisstigninger og holdt igen på forbruget, og på boligmarkedet er salget og boligpriserne faldet på grund af højere renter. Vurderingen er, at størstedelen af tilpasningen i boligpriserne er sket, og at vi kan se frem mod en mere stabil udvikling i 2024.

Der er således tegn på en mild afmatning. Husholdningernes forbrug ventes at rette sig i takt med, at inflationen falder yderligere, og at tilliden til økonomien fortsætter med at stige.

I prognosen i Økonomisk Redegørelse, maj 2023 skønnes BNP at vokse med 0,6 pct. i år og 1,4 pct. næste år, mens inflationen forventes at aftage fra 7,7 pct. sidste år til 4,3 pct. i år og falde yderligere til 3,0 pct. næste år. Tilpasningen mod lavere inflation sker i et lavt gear, og inflationen ventes fortsat at være forhøjet i 2024.

Fungerende økonomiminister, Stephanie Lose, siger:

Dansk økonomi står fortsat stærkt på trods af svære tider med høj inflation og krig i Europa. Den nye økonomiske redegørelse bekræfter, at Danmark er på vej til at styre uden om en alvorlig økonomisk krise. Det er rigtig godt nyt. Og det skyldes i høj grad årtiers reformer og generel ansvarlig økonomisk politik ført af regeringer fra begge sider af den politiske midte, som har sikret en tilpasningsdygtig økonomi uden væsentlige ubalancer. Men vi skal fortsat holde skarpt øje med udviklingen og føre en økonomisk ansvarlig politik, for der er ingen garantier for, at det ikke kan ændre sig hurtigt. Og det helt afgørende er, at vi skaber økonomisk tryghed for danskerne og danske virksomheder.

Fungerende økonomiminister, Stephanie Lose, fortsætter:

Det er også meget positivt, at inflationen er faldet markant. Inflationen er faldet seks måneder i træk, og det viser, at vi er på rette vej, men den skal stadig længere ned.

Fungerende økonomiminister Stephanie Lose hæfter sig også ved, at der fortsat er mangel på arbejdskraft i dele af det danske samfund.

I forhold til virksomhedernes aktuelle efterspørgsel efter arbejdskraft vil regeringen styrke den internationale rekruttering. Samtidig skal vi holde fast i at gennemføre reformer, der kan skaffe mere arbejdskraft og rum til, at vi kan gennemføre vigtige politiske prioriteter i de kommende år. Det gælder blandt andet i forhold til sikkerhed, forsvar, skat, grøn omstilling og velfærd.

Arbejdsmarkedet har vist sig bemærkelsesværdig robust, men opbremsningen i produktionen skønnes at føre til et samlet fald i beskæftigelsen på 22.000 personer fra 2022 til 2024. Det skal dog ses i lyset af, at faldet sker fra et højt niveau. Arbejdsmarkedet forventes således at forblive stramt, og der vil være mangel på arbejdskraft på dele af arbejdsmarkedet.