Ny skattereform sender 10 mia. kroner i lommerne på det arbejdende Danmark

06-11-2023
Nyhed

Regeringen præsenterer i dag en ambitiøs skattereform, som sikrer mindst 10 mia. kroner i skattelettelser til danskere i arbejde. Regeringen vil bl.a. forhøje beskæftigelsesfradraget og sænke topskatten. Reformen vil halvere topskatten for 280.000 danskere og bidrage til beskæftigelsen med godt 5.000 personer.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, økonomiminister Troels Lund Poulsen og skatteminister Jeppe Bruus Christensen ved præsentation af personskattereform den 6. november 2023.

Regeringens udspil til en skattereform vil lette skatten for 10 mia. kroner årligt fra 2026. Lempelsen vil komme de ca. 3,3 mio. danskere, som er i arbejde, til gode. Reformen vil gøre det mere attraktivt at arbejde og yde en ekstra indsats.

Med reformen lægger regeringen bl.a. op til at forhøje beskæftigelsesfradraget og sænke topskatten.

Økonomiminister Troels Lund Poulsen siger:

Skattereformen er et skulderklap til det arbejdende Danmark. Det er en retfærdig og fornuftig reform, som lader 10 mia. kroner mere blive i danskeres lommer – der, hvor de hører til. Vi gør det mere attraktivt at arbejde og yde en ekstra indsats. Samtidig styrker vi arbejdsudbuddet med godt 5.000 personer i en situation, hvor både private virksomheder og velfærdssektoren mangler hænder. Det er klog og ansvarlig reformpolitik.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger:

I dag letter vi skatten for danskerne, som de er flest. Vi giver 3,3 millioner danskere en markant skattelettelse, og vi letter både i bunden og i toppen. Det skal bedre kunne betale sig at arbejde, hvad enten du er enlig forsørger eller er metalarbejder, som betaler topskat. Derfor halverer vi topskatten for 280.000 danskere ved at sænke satsen til en mellemskat på 7,5 procent i stedet for de nuværende 15 procent. På skatteområdet har der sjældent været plads til kompromiser på tværs af blokkene, selvom det ville være til gavn for danskerne. Nu bliver det til noget, fordi vi har fået en regering hen over midten.

Skatteminister Jeppe Bruus siger:

Jeg er stolt af, at vi kan fremlægge en skattereform, der giver skattelettelser, som kan mærkes i husholdningsbudgettet hos folk, der går på arbejde. Vi har haft et særligt fokus på de enlige forsørgere, der tydeligt har mærket konsekvenserne af de stigende priser på energi og fødevarer. Jeg er glad for, at de får den relativt største skattelettelse. Den ekstra topskat sikrer, at de allerrigeste danskere bidrager til at finansiere reformen. Det skaber samlet set den mest retfærdige og social afbalancerede større reform de seneste årtier.

Den ekstra topskat indføres for personer med en indkomst på over 2,5 mio. kroner om året.

Af regeringsgrundlaget fremgik det, at regeringen ville afsætte 5 mia. kroner til en skattereform. Dagens udspil er dog endnu mere ambitiøst, idet regeringen har valgt at prioritere yderligere 1,75 mia. kroner til skattelettelser. Den samlede finansiering af reformen er således 6,75 mia. kroner, hvoraf 0,5 mia. kroner er afsat til forhandling med partierne.

Med reformen vil personer, der ikke betaler topskat i dag, få en årlig skattelettelse på op til knap 3.000 kroner. Enlige forsørgere vil dog kunne få helt op til 8.000 kroner mere om året. Personer, der i dag betaler topskat, vil oveni dette kunne få en lempelse på op til 9.100 kroner.

Skattereformen vil bidrage til at øge beskæftigelsen med mere end 5.150 fuldtidspersoner. Det er knap 1.000 personer mere, end der var lagt op til i regeringsgrundlaget.