Fordeling og incitamenter 2023

07-02-2024

Dansk økonomi står stærkt. Beskæftigelsen er høj, og ledigheden er lav. I Danmark har vi både høj velstand og et stærkt velfærdssamfund. Og Danmark fremhæves internationalt som et land med høj social mobilitet. Det er blandt andet resultatet af, at skiftende regeringer har ført en ansvarlig økonomisk politik og gennemført reformer, der har bidraget til at udvikle den danske samfundsmodel.

Forside til Fordeling og incitamenter 2023