Økonomisk Redegørelse, maj 2024

Forside til Økonomisk Redegørelse, maj 2024
16-05-2024
Publikationer

Dansk økonomi har haft et bemærkelsesværdigt forløb de seneste år. Aktiviteten blev hurtigt genoprettet efter coronapandemien, og beskæftigelsen er i de seneste par år fortsat med at stige trods den tilbagegang i efterspørgslen, der fulgte med høje energipriser, høj inflation, stigende renter og stagnation i udlandet. Medicinalindustrien har været helt afgørende for vækst i realt BNP de seneste to år, da der i andre dele af dansk økonomi har været stilstand eller egentlig tilbagegang. Beskæftigelsen er øget mere bredt i økonomien og især i serviceerhvervene.

Der er umiddelbart gode muligheder for vækst i den indenlandske økonomi de kommende år, da husholdningerne oplever reallønsfremgang og kan øge forbruget. En bedring i udlandet ventes også at bidrage til en bred fremgang på tværs af brancher. Det er desuden forventningen, at medicinalindustrien fortsat vil vokse, ligesom genåbningen af Tyrafeltet i Nordsøen vil trække op i den samlede økonomiske vækst i både 2024 og 2025.

Samlet set skønnes BNP at vokse med 2,7 pct. i 2024 og 1,8 pct. i 2025. Uden bidrag fra medicinalindustrien og råstofindvinding ville væksten skønsmæssigt begrænse sig til henholdsvis 1,6 pct. og 1,0 pct. i 2024 og 2025. På arbejdsmarkedet ventes en vis tilpasning, som skal ses i lyset af høje lønstigninger og en svag produktivitetsudvikling de senere år. I prognosen skønnes beskæftigelsen således at falde med 18.000 personer i 2025 efter en stigning på 13.000 personer i 2024. Inflationen ventes i prognoseperioden at ligge omkring 2 pct.

Hent publikationen ved at klikke her – du kan finde data i spalten til højre.