Økonomisk Redegørelse: Optimismen er på vej tilbage i dansk økonomi

16-05-2024
Nyhed

Der er grund til optimisme i dansk økonomi. Beskæftigelsen er fortsat med at stige, inflationen er nede på et mere normalt niveau, og husholdningerne oplever igen stigende købekraft. Aktiviteten og beskæftigelsen ventes fortsat at ligge på et højt niveau i de kommende år. Det viser prognosen i den nye Økonomisk Redegørelse.

Dansk økonomi befinder sig fortsat et godt sted. Selvom økonomien har været igennem en periode med høje energipriser, høj inflation, stigende renter og stagnation i udlandet, er beskæftigelsen fortsat med at stige. Samtidig er inflationen faldet markant, og husholdningerne oplever igen stigende købekraft.

Der vurderes at være gode muligheder for vækst i den indenlandske økonomi de kommende år som følge af reallønsfremgangen. En ventet bedring i udlandet kan også bidrage til en bred fremgang på tværs af brancher.

Samlet set vurderes dansk økonomi at vokse med 2,7 pct. i 2024 og 1,8 pct. i 2025. Det er en opjustering af forventningen fra december. Inflationen ventes i prognoseperioden at ligge omkring 2 pct.

Økonomiminister Stephanie Lose siger:

Optimismen er på vej tilbage i dansk økonomi. Vi er ude af en periode med høj inflation, og vi forventer en bredere fremgang i økonomien i det kommende år. Beskæftigelsen er høj, og de offentlige finanser er sunde. Det er et resultat af konkurrencedygtige og innovative virksomheder, et velfungerende arbejdsmarked, fornuftige husholdninger samt en ansvarlig økonomisk politik. Og så har vi gennemført reformer, der gør Danmark rigere og er med til at sikre danske virksomheder den nødvendige arbejdskraft.

De seneste to år har især medicinalindustrien trukket væksten i dansk økonomi, mens der har været stilstand eller tilbagegang i store dele af resten af økonomien. De kommende år ser andre brancher igen ud til at bidrage til væksten. Hertil kommer genåbningen af Tyrafeltet i Nordsøen, som også bidrager til vækst i BNP.

Efter betydelig beskæftigelsesfremgang efter coronapandemien tegner prognosen et billede af en vis afdæmpning på arbejdsmarkedet, som skal ses i lyset af høje lønstigninger og en svag produktivitetsudvikling i de senere år.

Økonomiminister Stephanie Lose:

 Beskæftigelsen har længe befundet sig på et tårnhøjt niveau, så det er vurderingen, at vi vil se en vis tilpasning. Men vi forventer ikke et omfattende tilbageslag, for dansk økonomi står på et bundsolidt fundament. Vi kommer fortsat til at følge udviklingen tæt, for det er en topprioritet for regeringen, at viskaber økonomisk tryghed om danskernes økonomi og gode vilkår for vores virksomheder.

Beskæftigelsen ventes at falde med 18.000 personer i 2025 efter en stigning på 13.000 personer i 2024.

Læs Økonomisk Redegørelse ved at klikke her
Eller find den og dataark i vores publikationsarkiv ved at klikke her.