• Forside til Økonomisk Redegørelse, december 2023.

  Økonomisk Redegørelse, december 2023

  Publiceret 12-12-2023
  Publikationer

  Dansk økonomi har bevæget sig ind i en ny konjunkturfase med mere afdæmpet vækst, i takt med at prisstigninger og højere renter er slået igennem på forbrug og boliginvesteringer. Aktiviteten er imidle ...

 • Forside til publikationen Mere attraktivt at arbejde

  Mere attraktivt at arbejde

  Publiceret 06-11-2023

  Regeringen præsenterer i dag en ambitiøs skattereform, som sikrer mindst 10 mia. kroner i skattelettelser til danskere i arbejde. Regeringen vil bl.a. forhøje beskæftigelsesfradraget og sænke topskatt ...

 • Forside til Statistikudvalgets statusrapport, 3. kvartal 2023

  Statistikudvalgets statusrapport, 3. kvartal 2023

  Publiceret 29-09-2023

  Statistikudvalget offentliggør hermed udvalgets årlige rapport, hvor løn- og prisudviklingen i Danmark og udlandet kortlægges og analyseres.

 • Forsiden til Økonomisk Redegørelse 2023 fra Økonomiministeriet viser en havn med containere set oppefra.

  Økonomisk Redegørelse, august 2023

  Publiceret 31-08-2023

  Dansk økonomi står stærkt, og forventningen til væksten i 2023 opjusteres i den nye prognose i Økonomisk Redegørelse. Inflationen er aftaget hurtigere end ventet, beskæftigelsen fortsætter med at voks ...

 • Økonomisk Analyse: Indkomstudvikling og -forskelle i 2020

  Publiceret 28-08-2023

  Ny analyse fra Økonomiministeriet viser, at befolkningens disponible indkomster steg pænt i 2020.

 • Økonomisk Analyse: Incitamenter til beskæftigelse

  Publiceret 28-08-2023

  Den økonomiske tilskyndelse til at være i beskæftigelse er styrket markant i perioden fra 2005 til 2019, viser en analyse fra Økonomiministeriet.

 • Økonomisk Analyse: Robotter på det danske arbejdsmarked

  Publiceret 19-06-2023

  Analysen viser, at dansk økonomi har kunnet nyde godt af gevinsterne ved automatisering i form af øget produktivitet og frigørelse af arbejdskraft til varetagelse af andre jobfunktioner – uden store o ...

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, maj 2023

  Publiceret 17-05-2023

  Dansk økonomi står stærkt og har undgået en egentlig tilbagegang trods modvind fra høje renter og høj inflation i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Fremgang inden for medicinalindustrien har ...

 • Økonomisk Redegørelse, marts 2023

  Publiceret 23-03-2023

  Inflationen ser ud til at have toppet på tværs af lande, og bekymringen for en global recession er faldet. Men inflationen er fortsat på et højt niveau, og de pengepolitiske stramninger, der allerede ...