Økonomisk Redegørelse, august 2023

Forsiden til Økonomisk Redegørelse 2023 fra Økonomiministeriet viser en havn med containere set oppefra.
31-08-2023

Dansk økonomi står stærkt, og forventningen til væksten i 2023 opjusteres i den nye prognose i Økonomisk Redegørelse. Inflationen er aftaget hurtigere end ventet, beskæftigelsen fortsætter med at vokse, og faldet i boligpriserne ser ud til at blive mindre end hidtil forudset. Fremgangen i økonomien ser således ud til at fortsætte, men i et lidt roligere tempo end i de to seneste år.

Med den nye prognose opjusterer regeringen forventningen til væksten i dansk økonomi i 2023 til 1,2 pct. fra 0,6 pct. i maj. Inflationen aftager hurtigere end ventet, og faldet i boligpriserne nedjusteres fra -9,2 pct. til -4,5 pct. i år i forlængelse af den seneste tids indikationer af en stabilisering. Hovedscenariet for dansk økonomi er derfor fortsat en blød landing. Dele af økonomien er allerede bremset op, og i industrien er der tilbagegang, når man ser bort fra medicinalindustrien.