• Forside til Økonomisk Redegørelse, maj 2024

  Økonomisk Redegørelse, maj 2024

  Publiceret 16-05-2024
  Publikationer

  Dansk økonomi har haft et bemærkelsesværdigt forløb de seneste år. Aktiviteten blev hurtigt genoprettet efter coronapandemien, og beskæftigelsen er i de seneste par år fortsat med at stige trods den t ...

 • Forside til Fordeling og incitamenter 2023

  Fordeling og incitamenter 2023

  Publiceret 07-02-2024

  Dansk økonomi står stærkt. Beskæftigelsen er høj, og ledigheden er lav. I Danmark har vi både høj velstand og et stærkt velfærdssamfund. Og Danmark fremhæves internationalt som et land med høj social ...

 • Forside til Økonomisk Redegørelse, december 2023.

  Økonomisk Redegørelse, december 2023

  Publiceret 12-12-2023
  Publikationer

  Dansk økonomi har bevæget sig ind i en ny konjunkturfase med mere afdæmpet vækst, i takt med at prisstigninger og højere renter er slået igennem på forbrug og boliginvesteringer. Aktiviteten er imidle ...

 • Forside til publikationen Mere attraktivt at arbejde

  Mere attraktivt at arbejde

  Publiceret 06-11-2023

  Regeringen præsenterer i dag en ambitiøs skattereform, som sikrer mindst 10 mia. kroner i skattelettelser til danskere i arbejde. Regeringen vil bl.a. forhøje beskæftigelsesfradraget og sænke topskatt ...

 • Forside til Statistikudvalgets statusrapport, 3. kvartal 2023

  Statistikudvalgets statusrapport, 3. kvartal 2023

  Publiceret 29-09-2023

  Statistikudvalget offentliggør hermed udvalgets årlige rapport, hvor løn- og prisudviklingen i Danmark og udlandet kortlægges og analyseres.

 • Forsiden til Økonomisk Redegørelse 2023 fra Økonomiministeriet viser en havn med containere set oppefra.

  Økonomisk Redegørelse, august 2023

  Publiceret 31-08-2023

  Dansk økonomi står stærkt, og forventningen til væksten i 2023 opjusteres i den nye prognose i Økonomisk Redegørelse. Inflationen er aftaget hurtigere end ventet, beskæftigelsen fortsætter med at voks ...

 • Økonomisk Analyse: Indkomstudvikling og -forskelle i 2020

  Publiceret 28-08-2023

  Ny analyse fra Økonomiministeriet viser, at befolkningens disponible indkomster steg pænt i 2020.

 • Økonomisk Analyse: Incitamenter til beskæftigelse

  Publiceret 28-08-2023

  Den økonomiske tilskyndelse til at være i beskæftigelse er styrket markant i perioden fra 2005 til 2019, viser en analyse fra Økonomiministeriet.

 • Økonomisk Analyse: Robotter på det danske arbejdsmarked

  Publiceret 19-06-2023

  Analysen viser, at dansk økonomi har kunnet nyde godt af gevinsterne ved automatisering i form af øget produktivitet og frigørelse af arbejdskraft til varetagelse af andre jobfunktioner – uden store o ...

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, maj 2023

  Publiceret 17-05-2023

  Dansk økonomi står stærkt og har undgået en egentlig tilbagegang trods modvind fra høje renter og høj inflation i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Fremgang inden for medicinalindustrien har ...